Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
(lokaliteti Sušak i Kantrida)

Dnevna bolnica 

Grafički prikaz:
Lokalitet Sušak – dnevna bolnica Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
nalazi se u zgradi S5, prizemlje i 1. kat

Grafički prikaz:
Lokalitet Kantrida – dnevna bolnica Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
nalazi se u zgradi K3, prizemlje

U dnevnoj bolnici Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju projektom “Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka” planira se rekonstruirati prostor na lokalitetu Sušak i Kantrida, netto kvadrature od ukupno 175,60 m2 u ukupnom iznosu od 899.754,00 HRK. Osim rekonstrukcije prostora planira se nabaviti medicinska oprema u vrijednosti od 2.335.836,04 HRK te nemedicinska oprema u vrijednosti od 72.314,00 HRK.    

Završetkom rekonstrukcije i opremanja dnevne bolnice Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju omogućiti će se pružanje kvalitetnije usluge bolesnicima u uvjetima primjerenim najmodernijim standardima. 

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana