U riječkoj bolnici u tijeku je uspješna realizacija projekta čiji je glavni cilj funkcionalno osposobljavanje 12 dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka. Aktivnosti podrazumijevaju povećanje kapaciteta, poboljšanje dostupnosti i kvalitete medicinske usluge te smanjenje broja prijama na akutne bolničke odjele (stacionare) za planiranih deset posto. Projekt “Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Kliničkog bolničkog centra Rijeka“ ukupne vrijednosti 49.849.881,15 kn, skoro u cijelosti sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ u iznosu od 49.812.816,51 kn (99,93%).

Prve adaptacije na odjelima započele su u siječnju 2018., a do današnjeg dana završeni su radovi na Zavodu za gastroenterologiju, Klinici za ginekologiju i porodništvo, Klinici za neurologiju, Klinici za pedijatriju te Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (lokalitet Kantrida). Trenutno se odvijaju radovi na pet radilišta, točnije na Klinici za kirurgiju (na lokalitetima Rijeka i Sušak), Zavodu za pulmologiju, Klinici za psihijatriju i Klinici za urologiju.

U projektnom dijelu opremanja dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija obuhvaćena je nabava medicinske i nemedicinske opreme. Trenutno je proveden jedan od postupaka javne nabave za medicinsku opremu u procijenjenom iznosu od 16.663.401,69 kn, a od tog iznosa do sada je isporučena oprema u vrijednosti preko 5 milijuna kuna. Također, nemedicinska oprema obuhvaća različiti namještaj za potrebe klinika i zavoda u ugovorenom iznosu od 1.547.256,38 kn. U dosadašnjem periodu provedbe projekta isporučen je namjenski namještaj za Zavod za gastroenterologiju i Kliniku za ginekologiju i porodništvo.

Završetak radova i cjelokupne rekonstrukcije po planu projekta predviđen je za kraj siječnja 2019. čime će zdravstvena zaštita i skrb pacijenata, kroz djelovanje modaliteta dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija postati potpunija, adekvatnija i dostupnija, uz istovremeno veće zadovoljstvo pacijenata i djelatnika.