Proračun projekta

RBELEMENT PROJEKTAIZNOS
UKUPNO:49.849.881,15 HRK
1PROJEKTNA DOKUMENTACIJA872.500,00 HRK
2REKONSTRUKCIJA DNEVNIH BOLNICA I DNEVNIH KIRURGIJA20.795.769,15 HRK
3OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA I DNEVNIH KIRURGIJA27.138.051,00 HRK
4IZVOĐENJE FINANCIJSKE REVIZIJE100.000,00 HRK
5HORIZONTALNE AKTIVNOSTI10.000,00 HRK
6PROMIDŽBA I VIDLJIVOST155.670,00 HRK
7UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA777.891,00 HRK

RBELEMENT PROJEKTAIZNOS%
UKUPNO:49.849.881,15 HRK100,00
1SUFINANCIRANJE EU SREDSTVIMA49.812.816,51 HRK99,93
2VLASTITO FINANCIRANJE – KBC RIJEKA37.064,64 HRK0,07

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana