Promidžbeni materijal i publikacije

U nastavku se nalazi promidžbeni materijal, publikacije, brošure izrađenih u okviru pojedinih aktivnosti, sastanaka i događaja vezanih uz projekt “Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka”, KK.08.1.2.03.0011

Privitak:

1. Promidžbeni materijal: Roll-Up (dizajn)

2. Uvodna konferencija za medije: Popratni materijal

3. Anketa o promicanju ravnopravnosti i zabrani diskriminacije (zaposlenici)

4. Anketa o promicanju ravnopravnosti i zabrani diskriminacije (pacijenti)

5. Trajna informacijska ploča (dizajn)

6. Privremene informacijske ploče (dizajn)

7. Postupnik o pristupu osobama s invaliditetom

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana