Projektni tim

Projektni tim obuhvaća 11 postojećih djelatnika KBC-a Rijeka. Obzirom na predviđene aktivnosti projekta, vodilo se računa o zastupljenosti različitih struka koje su nužne za uspješnu provedbu projektu. Projektni tim tako obuhvaća struke poput inženjera građevine, diplomiranih ekonomista, pravnika i doktora medicine.

Projektnom timu potporu pruža Medicinski tim sačinjen od Medicinskog koordinatora i 11 projektnih asistenata medicinske struke. Članovi Medicinskog tima ujedno su predstavnici Klinika i Zavoda uključenih u projekt, koji su aktivno sudjelovali u donošenju tehničkih rješenja za pojedine dnevne bolnice i dnevne kirurgije.

Članovi projektnog tima:

RBIme i prezimeFunkcija na projektu
1Prof. dr. sc. NIVES JONJIĆ, dr. med.Voditeljica projekta
2ROBERT RADLOVIĆ, ing.Projektni asistent za opremanje
3VALENTINA HINIĆ, bacc.admin.publ.Projektni asistent za građevinu
4MARKO SLEMENŠEK, univ.spec.oec.Financijski koordinator
5KRISTINA PIN, dipl.oec.Projektni asistent za računovodstvo
6SANDRO KRIZMAN, mag.oec.Projektni asistent za administrativno praćenje projekta 1
7KSENIJA VIZINTIN CELIJA, dip.oec.Voditelj javne nabave
8ANA TEČIĆ, dipl.oec.Projektni asistent za računovodstvo
9VANJA ŠUŠNJAR, dipl.oec.Projektni asistent za javnu nabavu
10SUZANA MARKANOVIĆ VEZMAR, dipl.iur.Projektni asistent za pravna pitanja
11Doc.dr.sc. JOSIP ŠPANJOL, dr.med.Medicinski koordinator

Vanjski članovi (pomoć u provedbi Horizontalnih načela):

RBIme i prezimeKlinika / Služba
1Dipl. psih. LINDA ŠVERKO, prof.Centar za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju
2MIRJANA LAKIĆ, med.techn.Odjel za kvalitetu zdravstvene njege
3GORAN UŠLJEBRKA, prof.Služba za informacijsko-dokumentacijske poslove
4TANJA IVAKIĆ, univ.mag.admin.sanit.Jedinica za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana