Postupci javne nabave

U nastavku se mogu pronaći poveznice na postupke javne nabave u sklopu projekta. Na internet stranicu Kliničkog bolničkog centra Rijeka objavljuju se otvoreni postupci i postupci jednostavne nabave iznad 100.000,00 HRK.

Poveznica na postupke:

  1. OP 117/17 DB/JDK – Nabava radova na Klinikama/Zavodima KBC-a Rijeka

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana