Osnovne informacije

Osnovne informacije

RBKATEGORIJANAZIV
1Naziv projekta:Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Kliničkog bolničkog centra Rijeka
2Šifra projekta:KK.08.1.2.03.0011
3Poziv na dostavu projektnih prijedloga:Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama
4MIS kod prijave:KK.08.1.2.03
5Operativni program:Konkurentnost i kohezija
6Naziv fonda:Europski fond za regionalni razvoj
7Investicijski prioritet:9a - Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu
8Specifični cilj:9a2 - Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja
9Upravljačko tijelo:Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
10Posredničko tijelo:Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
RBDATUMSTATUS
113. siječnja 2017.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o financiranju projekta
208. veljače 2017.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Klinički bolnički centar Rijeka potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
330. lipnja 2016.Početak razdoblja provedbe projekta
430. lipnja 2019.Završetak razdoblja provedbe projekta

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana