Nabava

Klinički bolnički centar Rijeka tijekom izvršavanja projektnih aktivnosti provodi nabavu radova, robe i/ili usluga za potrebe projekta. Korisnik koji provodi nabavu obvezan je prilikom provedbe nabave poštivati primjenjiva pravila, u skladu s Ugovorom. Kada je Korisnik koji provodi nabavu javni naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, obvezan je postupati u skladu s navedenim Zakonom i primjenjivim podzakonskim propisima. 

Privitak:

1. KBC Rijeka_Plan nabave

2. Očitovanje na ex-ante provjeri Plana nabave

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana