Korisni linkovi

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Adresa: Ulica Franje Račkog 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 6400 600
E-mail: fondovi@mrrfeu.hr
Web: www.razvoj.gov.hr

Ministarstvo zdravstva

Adresa: Ksaver 200a, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 01 46 07 555
E-mail: eu.fondovi@miz.hr
Web: https://zdravlje.gov.hr

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Adresa: Ulica grada Vukovara 284 (objekt C),
10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 6042 400
E-mail: info@safu.hr
Web: www.safu.hr

Europski strukturni i investicijski fondovi

Web: www.strukturnifondovi.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana