Kontakti

Klinički bolnički centar Rijeka

Adresa: Krešimirova 42,
51000 Rijeka, Hrvatska
Tel: +385 51 658 501
Fax: +385 51 337 536
E-mail: ravnateljstvo@kbc-rijeka.hr
Web: www.kbc-rijeka.hr

Voditeljica projekta

Prof. dr. sc. Nives Jonjić, dr. med.
Zamjenica ravnatelja KBC-a Rijeka
Adresa: Krešimirova 42,
51000 Rijeka, Hrvatska
Telefon: +385 51 658 804
E-mail: ravnateljstvo@kbc-rijeka.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana