Klinike i zavodi

Tehnička dokumentacija 

Projektom “Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka” planira se rekonstruirati prostor od 2.449,50 m2  (brutto) odnosno 2.229,02 m2 (netto) na tri lokacije (Rijeka, Sušak, Kantrida), što obuhvaća ukupno 15 građevina KBC-a Rijeka. Rekonstrukcija uključuje izvođenje građevinsko-obrtničkih i elektroinstalaterskih radova, te termotehničkih instalacija i hidroinstalacija u ukupnoj vrijednosti od 20.428.064,00 HRK. Osim rekonstrukcije prostora planira se nabaviti medicinska oprema u vrijednosti od 25.139.024,25 HRK te nemedicinska oprema u vrijednosti od 1.999.026,38 HRK za potrebe funkcionalnog osposobljavanja modaliteta dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana