Klinika za urologiju

Dnevna kirurgija

Grafički prikaz:

Dnevna kirurgija Klinike za kirurgiju (lokalitet Sušak) nalazi se u zgradi S1, 2.kat

Trenutni prostor  dnevne bolnice Klinike za urologiju izgrađen je 1933. godine te je bez značajnih građevinskih zahvata u funkciji i danas. Uređenjem prostora omogućiti će se bolja organiziranost te brži i veći obrtaj pacijenata. 

U dnevnoj bolnici Klinike za urologiju projektom “Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka” planira se rekonstruirati netto prostor od 173,10 m2 u ukupnom iznosu od 1.357.389,00 HRK. Osim rekonstrukcije prostora planira se nabaviti medicinska oprema u vrijednosti od 3.289.168,39 HRK te nemedicinska oprema u vrijednosti od 127.635,08 HRK.    

Završetkom rekonstrukcije i opremanja dnevne bolnice Klinike za urologiju omogućiti će se pružanje kvalitetnije usluge bolesnicima u uvjetima primjerenim najmodernijim standardima. 

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana