Klinika za pedijatriju

Dnevna bolnica

Grafički prikaz:
Dnevna bolnica Klinike za pedijatriju nalazi se u zgradi K10, prizemlje

Putem projekta “Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka” Klinika za pedijatriju planira oformiti Dnevnu bolnicu za pretilost. Otvaranjem funkcionalne jedinice za pretilost planira se multidisciplinarno i cjelovito pristupanje problemu pretilosti obzirom na moguće dugoročne komplikacije debljine. Skratit će se vrijeme boravka u bolnici te će se povećati troškovna učinkovitost obzirom da pretilo dijete neće biti hospitalizirano. 

U dnevnoj bolnici Klinike za pedijatriju projektom “Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka” planira se rekonstruirati netto prostor od 85,70 m2 u ukupnom iznosu od 672.438,00 HRK. Osim rekonstrukcije prostora planira se nabaviti medicinska oprema u vrijednosti od 1.502.005,80 HRK te nemedicinska oprema u vrijednosti od 80.560,00 HRK.    

Završetkom rekonstrukcije i opremanja dnevne bolnice Klinike za pedijatriju omogućiti će se pružanje kvalitetnije usluge bolesnicima u uvjetima primjerenim najmodernijim standardima. 

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana