Klinika za kirurgiju (lokalitet Rijeka)

Dnevna kirurgija

Grafički prikaz:
Dnevna kirurgija Klinike za kirurgiju (lokalitet Rijeka) nalazi se u zgradi R11, 3. kat

Klinika za kirurgiju trenutno funkcionira na dva odvojena lokaliteta (Rijeka i Sušak). Lokalitet Rijeka uključuje Zavod za digestivnu kirurgiju i Zavod za opću i onkološku kirurgiju te Odjel za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju. Zgrada je izgrađena sredinom 19. stoljeća, a postojeći prostor svojim izgledom i funkcionalnošću ne zadovoljava moderne standarde.

U dnevnoj kirurgiji Klinike za kirurgiju (lokalitet Rijeka) projektom “Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka” planira se rekonstruirati netto prostor od 253,40 m2 u ukupnom iznosu od 2.990.387,00 HRK. Osim rekonstrukcije prostora planira se nabaviti medicinska oprema u vrijednosti od 3.234.196,50 HRK te nemedicinska oprema u vrijednosti od 127.917,50 HRK.

Završetkom rekonstrukcije i opremanja dnevne kirurgije Klinike za kirurgiju (lokalitet Rijeka) omogućiti će se pružanje kvalitetnije usluge bolesnicima u uvjetima primjerenim najmodernijim standardima.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana