Klinika za kirurgiju (lokalitet Rijeka)

Dnevna kirurgija

Grafički prikaz:

Dnevna kirurgija Klinike za kirurgiju (lokalitet Sušak) nalazi se u zgradi S2, prizemlje

Klinika za kirurgiju trenutno funkcionira na dva odvojena lokaliteta (Rijeka i Sušak). Lokalitet  Sušak uključuje Zavod za kardijalnu kirurgiju, Zavod za traumatologiju i Zavod za vaskularnu kirurgiju te Odjel za torakalnu kirurgiju. Zgrada je izgrađena prije 30 godina, a postojeći prostor svojim izgledom i funkcionalnošću ne zadovoljava moderne standarde. Potrebno je staviti u svakodnevnu funkciju 2 polikliničke sale, gdje bi se odrađivao program dnevne kirurgije iz opsega rada traumatologije, torakalne, vaskularne i kardijalne kirurgije.

U dnevnoj kirurgiji Klinike za kirurgiju (lokalitet Sušak) projektom “Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka” planira se rekonstruirati netto prostor od 288,50 m2 u ukupnom iznosu od 4.171.333,00 HRK. Osim rekonstrukcije prostora planira se nabaviti medicinska oprema u vrijednosti od 3.686.920,30 HRK te nemedicinska oprema u vrijednosti od 304.811,50 HRK.

Završetkom rekonstrukcije i opremanja dnevne kirurgije Klinike za kirurgiju (lokalitet Sušak) omogućiti će se pružanje kvalitetnije usluge bolesnicima u uvjetima primjerenim najmodernijim standardima.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana