Klinika za internu medicinu
Zavod za pulmologiju

Dnevna kirurgija

Grafički prikaz:
Dnevna bolnica Klinike za internu medicinu – Zavoda za pulmologiju nalazi se u zgradi S2, 2. kat

U budućoj organizaciji rada Zavoda za pulmologiju planirano je da će se opseg i količina rada u dnevnoj bolnici povećavati opsegom i količinom poslova (dijagnostičkih i terapijskih), a što je u skladu sa Mastrplanom razvoja bolničkog sustava Republike Hrvatske. Povećanjem kapaciteta i uređenjem prostora dnevne bolnice uz nabavku nove opreme, reducirati će se broj kreveta u stacionarnom dijelu Zavoda za pulmologiju. Kroz modalitet dnevnih bolnica trebao bi se rješavati najveći dio dijagnostičkih i terapijskih postupaka pulmoloških bolesnika, prvenstveno stanovništva Primorsko-goranske županije ali i ostalih hrvatskih regija.

U dnevnoj bolnici Zavoda za pulmologiju projektom “Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka” planira se rekonstruirati netto prostor od 112,16 m2 u ukupnom iznosu od 1.235.425,00 HRK. Osim rekonstrukcije prostora planira se nabaviti medicinska oprema u vrijednosti od 1.222.129,40 HRK te nemedicinska oprema u vrijednosti od 103.832,60 HRK.    

Završetkom rekonstrukcije i opremanja dnevne bolnice omogućiti će se pružanje kvalitetnije usluge bolesnicima u uvjetima primjerenim najmodernijim standardima. 

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana