Klinika za internu medicinu
Zavod za kardiovaskularne bolesti

Dnevna bolnica

Grafički prikaz:

Dnevna bolnica Klinike za internu medicinu – Zavoda za kardiovaskularne bolesti
nalazi se u zgradi S1, 3. kat

Prema svim ključnim parametrima za procjenu kvalitete zdravstvene skrbi, prosječnom trajanju hospitalizacije, smrtnosti i stopi rehospitalizacija, liječenje bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca na Zavodu za kardiovaskularne bolesti KBC Rijeka odgovara svjetskim standardima optimalne kliničke prakse, ali za daljnji napredak treba jedinicu dnevne bolnice. Današnje stanje prostora i opreme kardiološke dnevne bolnice na Zavodu za kardiovaskularne bolesti KBC Rijeka nije primjereno za provedbu programa kroničnog srčanog zatajivanja. U postojećem prostoru, zbog višestrukih ograničenja, ponajviše zbog nedostatka prostora i opreme, te potencijalno visokog rizika istodobnog boravka bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca i onih u postupku intenzivnog kardiološkog liječenja, nije moguće provoditi skrb o većini bolesnika za zatajivanjem srca.

U dnevnoj bolnici Zavoda za kardiovaskularne bolesti projektom “Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka” planira se rekonstruirati netto prostor od 54,32 m2 u ukupnom iznosu od 622.315,00 HRK. Osim rekonstrukcije prostora planira se nabaviti medicinska oprema u vrijednosti od 319.228,10 HRK te nemedicinska oprema u vrijednosti od 52.976,75 HRK.    

Završetkom rekonstrukcije i opremanja dnevne bolnice omogućiti će se pružanje kvalitetnije usluge bolesnicima u uvjetima primjerenim najmodernijim standardima.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana