Klinika za internu medicinu
Zavod za gastroenterologiju

Dnevna bolnica

Grafički prikaz:
Dnevna bolnica Klinike za internu medicinu – Zavoda za gastroenterologiju nalazi se u zgradi R11

Liječenje gastroenterološkog pacijenta je kompleksno i u određenim slučajevima zahtjeva bolničko-stacionarno liječenje. No, veliki broj pacijenata zahtjeva praćenje, dijagnostiku i liječenje putem modaliteta dnevne bolnice. Dnevne bolnice omogućuju suvremen, ekonomičan i multidisciplinaran način liječenja koji znatno poboljšava kvalitetu zdravstvene zaštite. Kapacitet prostora zadržao bi se drugačijim, funkcionalnijim razmještajem stolica i kreveta te odvajanje unutar postojeće sobe i okolnog prostora.  

U dnevnoj bolnici Zavoda za gastroenterologiju projektom “Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka” planira se rekonstruirati netto prostor od 77,94 m2 u ukupnom iznosu od 761.017,00 HRK. Osim rekonstrukcije prostora planira se nabaviti medicinska oprema u vrijednosti od 324.238,02 HRK te nemedicinska oprema u vrijednosti od 63.896,50 HRK.    

Završetkom rekonstrukcije i opremanja dnevne bolnice omogućiti će se pružanje kvalitetnije usluge bolesnicima u uvjetima primjerenim najmodernijim standardima. 

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana