Klinika za ginekologiju i porodništvo

Dnevna bolnica s dnevnom kirurgijom

Grafički prikaz:
Dnevna kirurgija Klinike za ginekologiju i porodništvo nalazi se u zgradi R12, 2. kat

Trenutni prostor  dnevne bolnice s dnevnom kirurgijom Klinike za ginekologiju i porodništvo izgrađen je 1985. godine te je bez značajnih građevinskih zahvata u funkciji i danas. Uređenjem operacijskog bloka omogućiti će se bolja organiziranost te preraspodjela anesteziološke službe što će omogućiti brži i veći obrtaj pacijentica. Najveća koristi uređenja prostora na Klinici za ginekologiju i porodništvo jest smanjenje opeterećenja sadašnjeg operacijskog bloka u kojem bi se s preseljenjem dnevne bolnice s dnevnom kirurgijom u novu operacijsku salu moglo godišnje izvesti dodatnih 400 tzv. velikih ginekoloških operacija te time smanjiti njihovu listu čekanja.

U dnevnoj bolnici s dnevnom kirurgijom Klinike za ginekologiju i porodništvo projektom “Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka” planira se rekonstruirati netto prostor od 68,80 m2 u ukupnom iznosu od 1.570.200,00 HRK. Osim rekonstrukcije prostora planira se nabaviti medicinska oprema u vrijednosti od 4.301.297,30 HRK te nemedicinska oprema u vrijednosti od 60.534,00 HRK.   

Završetkom rekonstrukcije i opremanja dnevne bolnice s dnevnom kirurgijom Klinike za ginekologiju i porodništvo omogućiti će se pružanje kvalitetnije usluge bolesnicima u uvjetima primjerenim najmodernijim standardima.  

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana