Elementi projekta

Projekt se sastoji od 7 osnovnih projektnih elemenata odnosno grupa aktivnosti. Projektni elementi se sastoje od logički povezanih aktivnosti s ciljem lakše i brže implementacije i provedbe projekta.
RBELEMENT PROJEKTAKRATAK OPIS
1PROJEKTNA DOKUMENTACIJAIzrada idejnog, tehnološkog, glavnog i izvedbenog projekta za radove rekonstrukcije i uređenja postojećih prostora za potrebe dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija.
2REKONSTRUKCIJA DNEVNIH BOLNICA I DNEVNIH KIRURGIJAIzvođenje radova i primopredaja prostora uz prateće usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu.
3OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA I DNEVNIH KIRURGIJANabava i ugradnja opreme za funkcionalno osposobljavanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija.
4IZVOĐENJE FINANCIJSKE REVIZIJEProvedba vanjske financijske revizije projekta od strane ovlaštenog revizora.
5HORIZONTALNE AKTIVNOSTIProvedba načela Europske unije i OP Konkurentnost i kohezija kroz aktivnosti koje će poboljšati pristupačnost osoba s invaliditetom, pridonijeti ravnopravnosti spolova i zabrani diskriminacije te pridonijeti održivom razvoju.
6PROMIDŽBA I VIDLJIVOSTNabava marketinških alata i promidžba projekta.
7PROMIDŽBA I VIDLJIVOSTAdministriranje projekta, vođenje javne nabave i financija, koordinacija projektnih aktivnosti, sastanci projektnog tima, izvještavanje prema nadležnim tijelima.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana