Elementi projekta

Projekt se sastoji od 7 osnovnih projektnih elemenata odnosno grupa aktivnosti. Projektni elementi se sastoje od logički povezanih aktivnosti s ciljem lakše i brže implementacije i provedbe projekta.
RBELEMENT PROJEKTAKRATAK OPIS
1PROJEKTNA DOKUMENTACIJAIzrada idejnog, tehnološkog, glavnog i izvedbenog projekta za radove rekonstrukcije i uređenja postojećih prostora za potrebe dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija.
2REKONSTRUKCIJA DNEVNIH BOLNICA I DNEVNIH KIRURGIJAIzvođenje radova i primopredaja prostora uz prateće usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu.
3OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA I DNEVNIH KIRURGIJANabava i ugradnja opreme za funkcionalno osposobljavanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija.
4IZVOĐENJE FINANCIJSKE REVIZIJEProvedba vanjske financijske revizije projekta od strane ovlaštenog revizora.
5HORIZONTALNE AKTIVNOSTIProvedba načela Europske unije i OP Konkurentnost i kohezija kroz aktivnosti koje će poboljšati pristupačnost osoba s invaliditetom, pridonijeti ravnopravnosti spolova i zabrani diskriminacije te pridonijeti održivom razvoju.
6PROMIDŽBA I VIDLJIVOSTNabava marketinških alata i promidžba projekta.
7PROMIDŽBA I VIDLJIVOSTAdministriranje projekta, vođenje javne nabave i financija, koordinacija projektnih aktivnosti, sastanci projektnog tima, izvještavanje prema nadležnim tijelima.

Privitak:
1. Terminski plan (PDF)

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana