Ciljevi i rezultati

Trenutno se bolnička skrb u Republici Hrvatskoj najvećim dijelom temelji na modalitetu akutne bolničke skrbi, što predstavlja ujedno i najskuplji oblik zdravstvene zaštite. Prema Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012-2020. udio bolničke zdravstvene zaštite 2011. godine iznosio je u ukupnim rashodima zdravstva 73%. Nadalje, obzirom da je broj kreveta na nacionalnoj razini u stacionarnim odjelima 18 puta veći, a broj boravaka 3 puta duži nego u dnevnim bolnicama, SWOT analiza Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012-2020. izdvaja nedovoljno razvijene dnevne bolnice kao značajnu infrastrukturnu slabost zdravstvenog sustava u cijelini. 

KBC Rijeka kao zdravstvena ustanova uključena u Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u RH 2015-2016. (NN 26/15) i Mrežu javne zdravstvene službe (NN 101/12, 31/13 i 113/15) bilježi konstantan porast broja liječenih bolesnika u stacionarnim odjelima.

Prelazak na modalitete dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija te jačanje istih, jedan je od glavnih ciljeva Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012-2020. (prioritet 4.- reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova) i Mreže javne zdravstvene službe (NN 101/12,31/13 i 113/15). 

Glavni cilj projekta jest funkcionalno osposobljavanje 12 dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka, što podrazumijeva povećanje kapaciteta, poboljšanje dostupnosti i kvalitete medicinske usluge, te smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele (stacionare).

Specifični cilj projekta jest povećanje broja pacijenata u dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama putem povećanja broja stolica u dnevnoj bolnici, povećanjem broja operacijskih sala u dnevnoj kirurgiji te povećanjem broja zaposlenih u modalitetima dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija putem organizacijskog preustroja. 

Ispunjenjem ciljeva omogućit će se optimizacija bolničkih procesa čime će se ostvariti uvjeti za potpuniju, adekvatniju, dostupniju i financijski isplativiju zdravstvenu zaštitu i skrb pacijenata kroz djelovanje modaliteta dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija, uz istovremeno veće zadovoljstvo korisnika (pacijenata i djelatnika).

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana